Works     Exhibitions     Info      ContactShort lived experience/ Late night scrolling
90x200cm
Liljevalchs Vårsalong 2024

Liv Strömquist är Serietecknare, och har gjort detta konstverk i samarbete med sin assistent Lovisa Axén, som är textilkonstnär. Verket är ett lapptäcke som består av teckningar som Liv har ritat – efter att Liv tecknat bilderna på papper har Lovisa överfört dem till textil. Bilderna är avritade screenshots av saker som kommit upp på Livs telefon under vår och sommarhalvåret 2023.

Verket heter “Late night scrolling/Short lived experience”. Termen “Short lived experience” är hämtad från en sociolog som heter Aris Komporozos-Athanasiou som skriver om hur vår tidsuppfattning i skärmsamhället förändras till ett slags evigt nu av kortlivade erfarenheter (av te x glädje, rädsla, vrede). Komporozos-Athanasiuo skriver om detta: As we turn to smartphones to navigate all aspects of everyday life – from travel and shopping to work and social connection- we find ourselves adrift, suspended over oceans of data that are produced, exchanged, and processed at previously unimaginable speeds. Yet, while information abundance yields enormous fortunes in Silicon Valley and Zhongguancun, it sows befuddlement for most of us, our routine experiences of the world increasingly unfold through complex technologies, whose inner workings are impenetrable.” Verket försöker spegla en samtida erfarenhet av de “kortlivade erfarenheter” som scrollande på en telefon innebär och kontrastera mot det långsamma och permanenta i det textila hantverket.