Home       Mixed Works        Exhibitions       About / Contact
Mitt kandidatexamensarbete på textillinjen på Konstfack 2021 är en textil gestaltning av högtiden midsommar. I arbetet har jag skapat textila verk samt en film, där jag konstnärligt undersöker estetiken och de ritualer midsommardagen bär på.


CRAFTY MIDSUMMERStilbild från filmen “Swedish Midsummer”
Jag har firat midsommar varje år utan att riktigt reflektera om varför vi firar midsommar i Sverige. Vad står högtiden för? Vad har jag för förhållande till midsommar? Hur kan man gestalta högtiden via textilen? Sedan hösten 2020 är detta några av alla frågor som jag funderat över när jag arbetat med mitt kandidatexamensarbete på Konstfack.


Stilbild från filmen “Swedish Midsummer”